Kişilik Tipleri

No comments

Dünya ne kadar değişirse değişsin gerçek olan bir şey var o da insanoğlunun duygusal anlamda değişmediğidir.

Yani aşk, kıskançlık, özgüven, cesaret, soğukkanlılık, heyecan, sevgi, barış, saldırganlık gibi sayabileceğim bir çok özellik insanoğlunda ilk yaratıldığı gün olduğu gibi varlığını hep aynı olarak koruyacaktır.

Bu duygular ölmedikçe kişilik tipleri de ölmeyecektir. Birisi çok cesaretli olup ta çok ta çıtkırıldım olamayacağına göre kişiliklerde bu mecrada aynı kalıplarda gezecektir.

Bu kapsamda kişilik uzmanlar tarafından tipleri Popüler Optimistler, Melankolikler, Güçlü Klorikler, Barışçıl Soğukkanlılar şeklinde dört ana gruba ayrılmıştır. Sırasıyla bu kişilik tiplerinin genel özelliklerini aşağıda anlatıyorum.

Popüler Optimistlerin Karakter Özellikleri 

Dışa Dönük-Konuşkan-İyimser 

Cana yakın kişilik tipidir. Konuşkan, öykücü, iyi espri yeteneği, neşe kaynağı, renkleri iyi hatırlama, dinleyicileri elinde tutabilme yeteneği, hisli ve duygularını gösteren, şevkli ve canlı, neşeli ve coşkulu, meraklı, iyi rol yapabilme yeteneği, açıkgöz ve masum, bugünü yaşama, değişken ruh hali, içtenlik, çocuk ruhluluk vardır içinde.

Evde eğlenceli ortamlar yaratırlar, çocuklarının arkadaşları tarafından sevilir, kötü olayları eğlenceli taraflarıyla görürler, eğlence konusunda liderdirler, 

İşler için gönüllüdürler, yeni şeyler düşünüp üretebilme yeteneği vardır, her zaman iyi görünüm, yaratıcılık ve renkli fikirler, enerjik ve istekli olmak, başladığı işe dört elle sarılmak, diğerlerinin katılımını, sağlamak, diğerlerini işe güdülemek gibi meziyetleri vardır.

Kolayca iletişim kurabilir, insanları severler, övüldüğünde güdülenirler, heyecan vericidir, diğerleri tarafından gıptayla karşılanırlar, kin beslemezler, çabuk özür diler, sıkıcı anları engelleyebilir spontane etkinlikleri severler.

Melankoliklerin Karakter Özellikleri 

Melankolikler kendi dünyalarında yaşarlar. İçe dönük-düşünceli-karamsardırlar.

Derin ve düşünceli, analitik ,çözümsel, ciddi ve amaçlı, dahi özellikli, yetenekli ve yaratıcı, artistik ve ahenkli, filozofik ve şiirsel, güzelliğin değerini bilen, başkalarına karşı duyarlı, dürüst ve vicdan sahibi, fedakar, idealist duyguları vardır.

Yüksek standartları vardır, her şeyin doğru olarak yapılmasını isterler, evleri her zaman düzenlidir diğerlerinin isteklerini kendininkilerden üstün tutarlar.

Programlı, yüksek standartlı ve mükemmeliyetçi, detaycı, düzenli ve organize olmuş, temiz ve derli toplu, ekonomik, sorunları gören, yaratıcı çözümler bulan, başladığı işi bitiren, listeleri, grafikleri, figürleri ve planları seven tiplerdir.

Arkadaşlarını itina ile seçer, arka planda kalmayı yeğler, dikkat çekmeyi sevmez, güvenilir ve bağlıdır, şikayetleri dinler, diğerlerinin sorunlarına çözümler bulur, diğer insanlarla gerçekten ilgilenir, şefkatle göz yaşlarına boğulur, ideal eşi ararlar.

Güçlü Kloriklerin Karakter Özellikleri 

Dışa dönük-yapıcı-iyimser 

Lider doğar, dinamik ve aktiftir, değişime zorunlu olarak ihtiyacı vardır, yanlışları düzeltmek zorunda hissederler, kararlıdır ve güçlü istekleri vardır, duygusuzdur, kolaylıkla hayal kırıklığına uğramaz, bağımsızdır ve kendine yeter, kendisine güveni her halinden bellidir, elinden her iş gelir .

Doğru ve haklı liderlik gösterir, hedeflerini saptar, aileyi harekete teşvik eder, doğru cevabı verir, çevresindekileri organize ederler.

Hedefleri koyarak çalışır, tüm olan biteni görebilir, iyi organize olurlar, pratik çözümler üretebilir, uygulamaya çabuk geçer, işi delegeye eder, üretim konusunda ısrar eder, kendine hedefler belirler, harekete geçirir, zorluklar karşısında başarılı olurlar.

Arkadaşa az ilgi duyarlar, grup içinde olmaya daha yatkındır, insanları organize ve idare etmeyi sever, genellikle haklıdır, acil durumlarda soğukkanlılıklarını kaybetmezler.

Barışçıl Soğukkanlıların, Karakter Özellikleri 

İçedönük-Olaylara Seyirci-Karamsar 

Baskın olmayan kişilik, rahat ve yumuşak başlılık, durgun soğukkanlı ve bilinçli, sabır ve dengeli davranışlar, tutarlı hayat, sessiz ama esprili karakter, sempatik ve kibar davranışlar, duygularını belli etmeme özelliği, hayatla barışık yaşamak, her durumun insanı olmak gibi meziyetleri vardır.

İyi bir anne baba olurlar, çocuklarına zaman ayırır, aceleleri yoktur, kolaylıkla üzülmez, iyi ve kötüyü sineye çekmesini bilir,  

Düzenlilik ve yetenekli, barışçıl ve hem fikir, yönetici yeteneği, sorunları enine boyuna düşünme özelliği, anlaşmazlıkları önleyebilme yeteneği, zor şartlar altında çalışabilme, kolay yollar bulabilme gibi özellikleri de vardır.

İnsanlarla kolay iletişim kurarlar, eğlenceli ve içinde bulunduğu durumdan hoşnuttur, kimseye zararı dokunmaz, iyi bir dinleyicidir, ince bir mizah anlayışı vardır, insanları incelemekten hoşlanırlar, çok arkadaşı vardır, ilgili ve merhametli olurlar. 

adminKişilik Tipleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir